Services

Bred vifte af tekniske services

Din tekniske logistikpartner har alle former for tekniske services fra modtagelse og lagring af enkeltdele til levering og opsætning af komplette systemer, som er samlet, tilpasset, konfigureret og klargjort med alt aftalt tilbehør og dokumentation.

Teknologileverandører forventer at hvert led i forsyningskæden er være i stand til at tilføje værdi til deres produkt eller til en proces. Det betyder, at færdigvarer er tilpasset lige før de sendes til den endelige adresse og returvarer genvindes og repareres, lige efter indsamling fra slutbrugeren. Vores styrke er vores evne til at integrere vores tilgang med andre dele af din virksomhed, forbedre time-to-market og reducere omkostningerne for kunden.

Vores Pre Sales-Technical Services

 

Samling efter aftale

Vi samler de ønskede dele og moduler til færdigvarer på vores integrerede produktionslinjer. Vi står også for materialestyring, kitting, emballage, mærkning, genbestilling, osv.

 

Konfiguration og tilpasning

Vi styrer og gennemfører konfigurationen af ​​hardware og / eller software, lokalisering og tilpasning af generiske produkter efter nationale krav, før forsendelse til kunderne.

 

Kitting

Vi pakker sæt af reservedele-kits på integrerede kitting linjer, herunder materialestyring, mærkning, registrering, pakning og levering. Kits kan også være andre samlinger af komponenter.

 

Udrulning, levering og opsætning

Vi forestår konfigurationen, distribution, installation og styring af returnering af kundernes udstyr samt bortskaffelse af emballage og eventuel makulering/sletning og skrotning. Levering sker hvor det ønskes og på aftalte tid (24x7 - også aften og weekend). Hele processen støttes af et komplet program management service.

Vores After Sales Technical Services

 

Afprøvning og gendannelse

Vi laver elektronisk funktionel afprøvning af udstyr, moduler og færdigvarer på forskellige stadier i forsyningskæden, integreret med gendannelse af afviste varer til sin oprindelige stand. Vi tilbyder også rengøring og klargøring i et samlet refurbishing forløb.

 

Returstyring med RMA og reparationsstyring

Vi har komplet integreret returlogistik og styring af reparation af defekte reservedele, screening, Dead-On-Arrival (DOA) test, depot reparation og Return-To-Vendor (RTV) håndtering. Vi følger enhver reparations- eller retursag og sikrer at tidsfrister overholdes. Overholdelse af transporttider er en del af denne overvågning.

Vores Reverse Logistic Services

 

Komplet styring af returnerede varer

En kunde får f.eks. følgende udført: Modtagelse af fejlrapport og rekvirering af RMA hos reparatør, Afhentning af defekt enhed, Modtagelse af defekt enhed og kontrol af fejlrapport, Afsendelse til reparation og eventuel ombytning, Overvågning af status hos transportør og reparatør, Godkendelse af reparationspris hos reparatør, Ugentlig rapportering af status, Overvågning af reparationstid, Overvågning af garantiperioder, Kontrol og registrering af reparerede enhed, Levering til slutkunde.

Også..

 • Prekonfigurering af PC'er og andet
 • Serienummerstyring på leveringer
 • Samling af pakker ud fra lister
 • Levering til kunder, opsætning, test
 • Levering på skæve tider eller steder
 • Håndtering af garantiflow og retur
 • Afprøvning/vurdering af returvarer
 • Samlet ansvar for reparationsflow
 • Rekvirering af RMA hos reparatør
 • Overvågning af reparationstid
 • Overvågning af garantiperiode
 • Kontrol/registrering af reparation
 • Etablering af indfortoldning
 • Eskalering hvis transport/reparatør svigter

 

Vi samler al teknisk logistik, og håndterer det tekniske vareflow.

Ingen papir

 

Vores kunder kan online

se status på eget lager og

egne ordrer - realtime!